Kullanım Şartları - Bedava Reklam Yap | Hit Arttır | Ücretsiz Reklam Ver | Hit Kazan
İnternet Reklamcılığı ve Hit Hizmeti
Language: tr - en
logo

Giriş Yap

Kayıt Ol

Kullanım Şartları

 • 1- (TARAFLAR)

  İşbu sözleşme "bedavareklamsitesi.com" - ile "bedavareklamsitesi.com Kullanıcısı" arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında kabul edilmiş sayılacaktır.
 • 2- (TANIMLAR)

  "Bedavareklamsitesi" : www.bedavareklamsitesi.com web sitesi. "Kullanıcı" : www.bedavareklamsitesi.com sitesine üye olan kişi. "Yayıncı" : www.bedavareklamsitesi.com sitesinin reklamlarını, kendi sitesinde yayınlayan kişi. "Reklamveren" : www.bedavareklamsitesi.com sitesine reklam veren Bedavareklamsitesi üyesi.
 • 3- (ÜYELİK SÜRECİ)

  Üye olan kişinin web sitesinde rahatsız edecek derecede çok reklam olmamalıdır. Üye kişinin sitesinde ve vereceği reklamlarda pornografik, warez, adult, crack gibi içerik bulunmamalıdır. "Bedavareklamsitesi" tarafından sağlanan, reklamların "Kullanıcı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kod, "Yayıncı" tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir. "Yayıncı" web sitesindeki reklamlar aracılığıyla "Bedavareklamsitesi" tarafından hazırlanan kriterler çerçevesinde belirlenen ücreti/krediyi almaya hak kazanır.
 • 4- (Sözleşme Konusu)

  İşbu sözleşme "Bedavareklamsitesi" tarafından yönetilen sitenin kurallarının belirlenmesi ve "Kullanıcı"nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
 • 5- (Kullanıcının Yükümlülükleri)

  "Bedavareklamsitesi" tarafından sağlanan, reklamların "Yayıncı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodu, kendi web sitesine yerleştirmeyi, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı, yayıncıya verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesine işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen içerikleri eklememeyi, herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını, kendisine ek gelir veya kredi sağlamak amacıyla sahte tıklamalar veya gösterimler yaparak sistemi manipüle etmeyeceğini, bu tür tıklamalar ve gösterimler tesbit edildiğinde, doğmuş ve doğacak tüm alacak haklarından feragat ettiğini ve "Yayıncı" imtiyazlarını kaybedeceğini, sitedeki Bedavareklamsitesi Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu sözleşmeden kaynaklana yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini, ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Bedavareklamsitesi" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Bedavareklamsitesi"nin maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6- (Reklamveren ve Yayıncı Yükümlülükleri)

  Yayına sokulacak reklam bannerlarının veya ilanlarının Bedavareklamsitesi'nin belirlediği kurallara uygun olması gerektiğini, uygun görmediği reklamları onaylamayıp yayına sokmama hakkına sahip olduğunu, sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya akamete uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı, herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını, kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, İşbu Sözleşmeden kaynaklana yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Bedavareklamsitesi" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Bedavareklamsitesi"nin maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 7- (Bedavareklamsitesi Yükümlülükleri)

  Kendisi tarafından onay verilen Reklam yayıncıları'na, reklam ve ilanların "Yayıncı"sının web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodları vereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • 8- (ÖDEMELER)

  Satın alınan ürünün (kredi veya vip üyelik) iadesi kabul edilemez. Bu ürünler alındığı andan itibaren kullanıma açıldığı ve yayıncı tarafından kullanıldığı için, alındığı şekilde iadesi yapılamayacağından ürünün geri ödemesi yapılamamaktadır. "Yayıncı"nın "Bedavareklamsitesi" programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı "Yayıncı"nın işbu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve "Bedavareklamsitesi" tarafından web sitesinde belirlenen kural ve koşulları tam olarak getirmesi halinde doğacaktır. İşbu sözleşmeye uyulmaması koşulunda "Bedavareklamsitesi" dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkına da haizdir.
 • 9- (DEĞİŞİKLİK)

  İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik İlkeleri" belgesinde "Bedavareklamsitesi" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.bedavareklamsitesi.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.